Kære kunder

BIL Danmark har en lang historik i at støtte sine kunder inden for Wealth Management og Private Banking med løsninger og produkter baseret på vores gode team i Danmark.

BIL Group har defineret en klar strategisk målsætning om, at der er den rette fokus på den samlede globale forretning. Som følge heraf, har vi evalueret vores muligheder for yderligere at øge vores fokus på kerneaktiviteterne som luxembourgsk bank og dermed kunne betjene og støtte vores kunder bedst muligt.

Samtidig har vi haft drøftelser med potentielle finansielle institutioner, som kunne være i stand til at opretholde og udvikle vores værditilbud – og samtidig være en stærk partner for vores kunder.

Vi har derfor nu truffet beslutning om at sælge BIL Danmark til Ringkjøbing Landbobank – en bank der er kendt som en meget solid og stærk bank med et godt omdømme. Ringkjøbing Landbobank deler de samme værdier og engagement over for deres kunder, som vi har gjort i mange år i, og vi er derfor overbevist om, at Ringkjøbing Landbobank er en meget stærk partner for vores kunder.

Ud over dette brev vil Ringkjøbing Landbobank ligeledes kontakte dig/Jer for at sikre en smidig overgang.

Vi er glade for, at der med Ringkjøbing Landbobank er fundet en meget stærk partner, hvor vi har fuld tillid til, at du/I er i de bedste hænder. Samtidig vil vi gerne takke dig/jer for det gode samarbejde i de seneste år.

Såfremt du har spørgsmål beder vi dig/jer kontakte din/jeres personlige rådgiver i BIL Danmark, som i alle tilfælde vil sikre en smidig overgang til en ny platform med Ringkjøbing Landbobank som den fremtidige sparringspartner.

Christian Sand Kirk
CEO BIL Danmark

Lasse Henriksen
Head of Wealth Management

Dear client

BIL Denmark has a strong track record in supporting its wealth management and private banking clients with solutions and products, based on our good team in Denmark.

BIL Group has the clear strategic objective to ensure the right focus in our business. As a result of this we have evaluated our options to further increase our focus on core activities as a Luxemburgish bank, servicing and supporting clients. At the same time, we had good discussions with potential partners who could be able to maintain the service and to be also a strong partner for our clients.

We have taken the decision to sell BIL Denmark to Ringkjøbing Landbobank. As you know this is a very solid and strong bank with an excellent reputation. They share similar values and commitment to their clients with us and we are convinced that they are a very strong partner for our clients.

In addition to this letter, Ringkjøbing Landbobank will also contact you in order to ensure a smooth transition. In case of any question please contact either your personal relationship manager at BIL Denmark.

We are happy that we have in Ringkjøbing Landbobank found a very strong partner where we have the full trust that you, our clients will be in the best hands. At the same time, we would like to thank you for the good cooperation during the past years.

Christian Sand Kirk
CEO BIL Danmark

Lasse Henriksen
Head of Wealth Management