/PublishingImages/n600x300px_om_os.png

Om os

BIL Danmark er en dansk filial af den luxembourgske bank, Banque Internationale á Luxembourg, der har rødder tilbage til 1856.

Læs en præsentation af BIL Danmark her

Om os

Kerneforretningen i BIL Danmark er private banking og formueforvaltning.

BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg S.A., er 100% ejet af Banque Internationale à Luxembourg S.A. der er en af de ældste banker i Luxembourg. Du kan læse mere om BIL her.

I BIL Danmark er vi pt. 42 medarbejdere der varetager alle opgaver inden for formueforvaltning, handel med værdipapirer og udbud af specialiserede produkter som er velegnet til den formuende kunde.

BIL Danmark er rådgiver og forvalter for Investeringsforeningen BIL Danmark.

Lokal og international platform

Såfremt du har behov for rådgivning i udlandet, kan du som Privat Banking kunde i Banque Internationale à Luxembourg få assistance via vores internationale tilstedeværelse.

Vi tilbyder eksempelvis rådgivning i forbindelse med flytning til udlandet, køb af ejendom udenfor Danmark, international skat m.m. Banque Internationale à Luxembourg har hovedsæde i Luxembourg og udover Danmark, er banken repræsenteret i Mellemøsten, Schweiz, Kina og Hong Kong.

Kontaktinformationer

Betingelser, tariffer og bestemmelser

 • Forretningsbetingelser

 • Priser og gebyrer

  Her finder du en samlet oversigt over de aktuelle rentesatser og gebyrer, der gælder i samarbejdet m​ellem BIL Danmark og dig som kunde.
  For yderligere information kontakt os på e-mail: privatebanking.dk@bil.com eller telefon: 33 46 11 00.

 • Indskydergarantifonden

  BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg S.A. er medlem af Garantifonden for indskydere og investorer, bedre kendt som Indskydergarantifonden.

  Du kan læse mere om Indskydergarantifonden og om hvordan du er sikret, på Indskydergarantifondens hjemmeside www.garantifonden.dk.

 • Indsigelsesmuligheder

  Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført en betaling, der er gennemført med dit betalingskort, hvis købet er sket ved handel over internettet eller ved post- eller telefonordre. Sådanne køb kaldes fjernsalg.

  Dine muligheder afhænger af, hvilket betalingskort du har anvendt. For at lette din adgang til information om de forskellige betalingskort har Finansrådet i samarbejde med bankerne og Forbrugerombudsmanden udarbejdet separate kan du her finde oversigter over indsigelsesmuligheder for henholdsvis Dankortet, Visa-delen af dit Dankort, samt MasterCard.

  Oversigter over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med:

 • Klagemuligheder

  I BIL gør vi alt for at yde den bedst mulige service. Lytte og yde en rådgivning, der tager udgangspunkt i netop dine ønsker, planer og behov. Når der sker en fejl, er det vigtigt, at vi får rettet op på den og lærer af den. Derfor har behandlingen af klager høj prioritet hos BIL.

  Hvis du vil klage over BIL, er det en god idé først at tage problemet op med din rådgiver. Det kan jo være, at der blot er tale om en fejl eller misforståelse, som uden videre kan rettes.

  Er du ikke tilfreds med det svar du får, er du velkommen til at kontakte First Vice President & Head of Walth Management Lasse Henriksen, som er klageansvarlig i BIL Danmark. Han er din garanti for, at din klage bliver behandlet på den rigtige måde.

  Du kan kontakte Lasse Henriksen på tlf. nr. 33 46 11 00 eller på e-mail klageansvarlig@bil.com

  Hvis din klage til banken ikke fører til et tilfredsstillende resultat for dig, kan du klage til Det Finansielle Ankenævn, St. Kongensgade 62, 2 sal. 1264 København K. Mail sek@fanke.dk

  Du kan også klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os till Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Send klagen til Center for Klageløsning på www.forbrug.dk

  EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på http://ec.europa.eu Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse klageansvarlig@bil.com

  Ønsker du at klage over bankens håndtering af god skik reglerne, kan klage fremsendes til Finanstilsynet, beliggende Århusgade 110, 2100 København Ø. Se mere på www.finanstilsynet.dk

 • FATCA

 • PSD2

  PSD2 (Payment Service Directive II) i Danmark implementeret ved den nye betalingslov har bl.a. følgende formål:

  • Bygge videre på tankegangen fra GDPR - Kunden ejer data.
  • PSD2 skal øge sikkerheden og øge konkurrence på betalingsmarkedet.
  • PSD2 skal fremme innovation og sikre et mere teknologi/forretningsmæssigt neutralt marked.
  • PSD2 skal skabe et mere integreret europæisk marked.
  • Som en del af dette formål kan tredjeparter på vegne af kunden fx gennemføre betalinger og give adgang til kontooplysninger på betalingskonti.

  Til TPP’er/PSD2 tredjeparter:

  Klik på linket her for at finde information om testsystem, dokumentation, support mv.

  Du skal ifølge loven godkendes af det danske Finanstilsyn, for at der kan gives dig adgang til PSD2 tjenester.

  Du kan søge om adgang via Finanstilsynets hjemmeside.

Samarbejdspartnere

BIL Danmark samarbejder med en række investeringsforeninger og kapitalforvaltere etc., der tilsammen tilbyder et bredt spektrum af aktie-, obligations- og pengemarkedsafdelinger.

 • Bankinvest
 • BIL Luxembourg / MFEX
 • C WorldWide
 • Danske Invest
 • Investeringsforeningen BIL Danmark
 • Jyske Invest
 • Maj Invest
 • Nordea Invest
 • Nykredit Invest / Multi Manager Invest
 • SEB Invest
 • Skagen Fondene
 • Sparinvest / Spar Index
 • Sydinvest
 • Value Invest

I nogle tilfælde modtager BIL Danmark provision ved formidling af vores samarbejdspartneres produkter, ligesom BIL Danmark kan modtage en beholdningsprovision. Det betyder at det ikke er uafhængig rådgivning (Non-independent) jvf. MIFID II

Banken modtager formidlingsprovision og beholdningsprovision i intervallet 0-0,85 % afhængig af samarbejdspartner og afregningsprincip.

Vil du vide mere om BIL Danmark samarbejdspartnere, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Job i BIL Danmark

BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg S.A. er altid på udkig efter velkvalificerede medarbejdere, der vil være med til at videreføre bankens positive udvikling.

På denne side kan du læse om hvilke ledige stillinger vi har i øjeblikket. Er der ingen ledige stillinger eller passer din profil ikke på dem der er, er du meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os.

Uopfordrede ansøgninger sendes på mail til Patrick Lhuillier