/PublishingImages/n600x300px_PrivateBanking.png

Wealth Management

BIL Private Banking kan hjælpe med at optimere formuen. F.eks. på bolig, investering, skat, forsikring og pension.

Læs en præsentation af BIL Danmark her

Private Banking

BIL Private Banking er for dig, der har formue og som har behov for en bank ud over det almindelige.

Kontakt BIL Private Banking
på 3346 1100 for et
personligt møde.

  • Hvor meget ønsker du at investere?
  • Hvor lang er din tidshorisont?
  • Hvor meget vil du involveres i daglige beslutninger?
  • Er der særlige forhold og planer for fremtiden?
  • Hvad er din holdning til risiko?
  • Hvor meget afkast forventer du?
  • Er der særlige skattemæssige forhold?

BIL Private Banking er for dig, der har formue og som har behov for en bank ud over det almindelige.

Vores Private Banking filosofi

Vores opgave er at planlægge og pleje vore kunders økonomi. På den måde kan vi sikre formuen på den bedst mulige måde. Vi gør det ved at se på kundens økonomi, nu og her og på lang sigt. Vi kikker på kundens samlede aktiver, gæld og skatteforhold, i et totalt overblik. Vi justerer løbende efter behov og forhold.

En god strategi

Vi tilbyder produkter og services ud fra en filosofi om at være formuebevarende. For os ligger der et stort ansvar i at forvalte en formue. Det kræver et højt fagligt niveau, god empati, og at vores rådgivere hele tiden udvikler sig og holder deres kompetencer ajour. Således at vi kan agere afkastgivende i et komplekst globalt marked.

Professionel ekspertise

Vores kunderelation bygger på stor gensidig tillid og fortrolighed. Som kunde får du tilknyttet et personligt team af rådgivere med en Assistant Private Banker som tovholder. Vores kompetencer spænder inden for områderne generationsskifte, skat, emigration, fast ejendom, valuta, investering, godser og fonde. Vi har altid fokus på de områder, der er vigtige for dig som kunde.

Vi er også “Full Service Bank”

Vi kan i tillæg, tilbyde alle de ydelser en almindelig bank har. Så vi kan fungere som totalbank. Eksempler;

  • boliglån
  • kassekredit
  • ect.

Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning er for dig, der har gjort dig klart, hvilken holdning du har til risiko, vi bistår med rådgivning til din investeringsstrategi.

Kapitalforvaltning er for dig, der har gjort dig klart, hvilken holdning du har til risiko. Vi bistår med rådgivning til din investeringsstrategi.

Vores kapitalforvaltningsfilosofi er baseret på dine ønsker om involvering i investeringsprocessen og indeholder tre forskellige samarbejdsformer:

Kapitalforvaltning

Vil du hellere bruge tiden på noget andet end investeringer, er Kapitalforvaltning (Diskretionær Forvaltning) løsningen for dig. Med udgangspunkt i din holdning til risiko og den ønskede tidshorisont for investeringerne, sætter du selv de overordnede rammer for din formuepleje. Du får en professionel pleje af din formue og slipper for involvering i de daglige investeringsbeslutninger. Læs om Fredrik Skoglund her.

Investeringsforeningen BIL Danmark

Er specialiseret udbyder af investeringsforeningsafdelinger med fokus på det danske marked. Målsætningen for Investeringsforeningen BIL Danmark er at skabe et kontinuerligt højt afkast til medlemmerne. Resultaterne af denne målsætning har i årenes løb udløst en række priser og udmærkelser fra både nationale og internationale rating bureauer som f.eks. Morningstar, Sharp Award og Lipper. Læs mere om Peter Nyborg Moltke her

Porteføljerådgivning

Porteføljerådgivning indebærer, at din rådgiver hyppigt kontakter dig med investeringsforslag. Sammen med din rådgiver lægger du en investeringsstrategi. Du vil blive kontaktet med forslag til omlægninger, genplaceringer og nyinvesteringer, men alle investeringsbeslutninger træffes af dig.

Kontakt BIL Private Banking
på 3346 1100 for et
personligt møde.