Kære tidligere kunder

Vi har truffet beslutning om at sælge kundeaktiviteterne i BIL Danmark til Ringkjøbing Landbobank – en bank der er kendt som en meget solid og stærk bank med et godt omdømme. Ringkjøbing Landbobank deler de samme værdier og engagement over for deres kunder, som vi har gjort i mange år, og vi er derfor overbevist om, at Ringkjøbing Landbobank er en meget stærk partner for dig/jer. Såfremt du har spørgsmål, beder vi dig/jer kontakte din/jeres personlige rådgiver i Ringkjøbing Landbobank.

Vi har lukket kontoret i Danmark og vil derfor ikke længere kunne kontaktes på telefonen. I tilfælde af spørgsmål bedes du/I kontakte os via mail på: kontakt.dk@dk.bil.com

Vi er glade for, at der med Ringkjøbing Landbobank er fundet en meget stærk partner for dig/jer, hvor vi har fuld tillid til, at du/I er i de bedste hænder. Samtidig vil vi gerne takke dig/jer for det gode samarbejde vi har haft.

Lasse Holm
Head of Administration

Oktober, 2021

Dear client

We have taken the decision to sell BIL Denmark to Ringkjøbing Landbobank. As you know this is a very solid and strong bank with an excellent reputation. They share similar values and commitment to their clients with us and we are convinced that they are a very strong partner for our former clients. In case of any question regarding your account please contact your personal relationship manager at Ringkjøbing Landbobank.

We have closed our offices in Denmark and will therefore no longer have the phone open. In case of questions please contact us via mail to kontakt.dk@dk.bil.com.

We are happy that we have in Ringkjøbing Landbobank found a very strong partner for you where we have the full trust that you, our former clients will be in the best hands. At the same time, we would like to thank you for the good cooperation during the past years.

Lasse Holm
Head of Administration

October, 2021